Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Tag: người mù Bắc Kạn

Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh các hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Ngành Y tế Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực thực hiện chương trình phòng chống mù lòa bằng việc áp dụng các tiến bộ khoa học mới thay thủy tinh thể nhân tạo giúp mang lại ánh sáng cho nhiều người bệnh. 

Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh các hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Ngành Y tế Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực thực hiện chương trình phòng chống mù lòa bằng việc áp dụng các tiến bộ khoa học mới thay thủy tinh thể nhân tạo giúp mang lại ánh sáng cho nhiều người bệnh. 

<< Về trước Tiếp theo >>

Liên kết:

Logo quảng cáo