Trang chủ --> Bài tập vi tính cho người mù --> BÀI TẬP GIỚI THIỆU, KHỞI ĐỘNG VÀ ĐÓNG CHƯƠNG TRÌNH WINDOWS XP CHO NGƯỜI MÙ
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

BÀI TẬP GIỚI THIỆU, KHỞI ĐỘNG VÀ ĐÓNG CHƯƠNG TRÌNH WINDOWS XP CHO NGƯỜI MÙ

 

          Bài tập 1 :

          1. Khởi động chương trình Windows XP.

          2. Đóng chương trình Windows Xp.

 

          Bài tập 2:

          1. Khởi động chương trình Windows Xp.

          2. khởi động lại Windows Xp.

          3. Đưa Windows XP về chế độ nghỉ.

          4. Đưa Windows XP về trạng thái sẵn sàng hoạt động.

          5. Đóng chương trình Windows XP.

 

  

Lượt xem : 1297 Người đăng : Hoàng Xuân Hạnh

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo