Trang chủ --> Hướng dẫn người mù sử dụng Windows 7 --> Luyện kỹ năng bàn phím cho người mù
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Luyện kỹ năng bàn phím cho người mù

1.1.1 Tổ chức bàn phím

Các phím trên bàn phím của bạn có thể được chia thành nhiều nhóm dựa trên chức năng:

 • Các phím chữ và số: Các phím bao gồm các chữ cái, chữ số, dấu chấm câu, và các phím biểu tượng được tìm thấy trên một máy đánh chữ truyền thống.
 • Các phím điều khiển: Các phím được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các phím khác để thực hiện hành động nhất định. Các phím điều khiển được sử dụng thường xuyên nhất là Ctrl, Alt, phím Windows logo in biểu tượng Windows và Esc.
 • Các phím chức năng: Các phím chức năng được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Chúng được dán nhãn như F1, F2, F3, …, đến F12.
 • Phím điều hướng: Các phím được sử dụng để di chuyển xung quanh trong các tài liệu hoặc các trang web và soạn thảo văn bản. Chúng bao gồm các phím mũi tên, Home, End, Page Up, Page Down, Delete, và Insert.
 • Bàn phím số: Bàn phím số được thiết kế để nhập dữ liệu là các con số một cách nhanh chóng. Các phím được nhóm lại với nhau trong một khối giống như một máy tính cá nhân bỏ túi.

1.1.2 Sử dụng bàn phím

a) Nhập văn bản

Bất cứ khi nào bạn cần phải nhập nội dung cho một chương trình (ví dụ thư điện tử, hoặc soạn thảo văn bản) trên màn hình sẽ có một đường thẳng đứng nhấp nháy. Đó là con trỏ, còn được gọi là điểm chèn. Con trỏ cho biết vị trí bạn nhập ký tự. Bạn có thể di chuyển con trỏ đến vị trí mong mong bằng cách sử dụng các phím điều hướng.

Ngoài ra, các chữ cái, chữ số, dấu chấm câu, các biểu tượng và các phím nhập cũng bao gồm Shift, Caps Lock, Tab, Enter, Spacebar, và Backspace.

 • Phím Shift: Nhấn Shift kết hợp với một chữ cái trên bàn phím sẽ có được một ký tự in hoa. Nhấn Shift kết hợp với một phím để gõ biểu tượng hiển thị trên phần trên của phím đó.
 • Cap lock: Nhấn phím Cap lock một lần để gõ tất cả các chữ dưới dạng chữ hoa, nhấn phím một lần nữa để tắt chức năng này.
 • Tab: Nhấn Tab để di chuyển con trỏ nhiều không gian phía trước. Bạn cũng có thể nhấn phím Tab để chuyển sang điều khiển tiếp theo trên một biểu mẫu (form).
 • Enter: Nhấn Enter để di chuyển con trỏ đến đầu dòng tiếp theo. Trong một hộp thoại, nhấn Enter để chọn nút đánh dấu.
 • Space bar: Nhấn phím Spacebar để di chuyển con trỏ một không gian phía trước.
 • Backspace: Nhấn Backspace để xóa ký tự trước con trỏ, hoặc văn bản đã chọn.

b) Sử dụng các phím điều hướng

Các phím điều hướng cho phép bạn di chuyển con trỏ, di chuyển xung quanh trong các tài liệu và các trang web và chỉnh sửa văn bản. Sau đây là một số chức năng thông thường của các phím:

 • Các phím mũi tên: Di chuyển con trỏ hoặc lựa chọn một không gian hoặc đường theo hướng mũi tên, hoặc di chuyển một trang web theo hướng mũi tên.
 • Home: Di chuyển con trỏ đến đầu dòng hoặc di chuyển lên trên cùng của một trang web.
 • End: Di chuyển con trỏ đến cuối dòng hoặc di chuyển đến dưới cùng của trang web.
 • Ctrl + Home: Di chuyển đến đầu của một tài liệu.
 • Ctrl + End: Di chuyển đến dưới cùng của một tài liệu.
 • Page Up: Di chuyển con trỏ hoặc trang lên một màn hình.
 • Page Down: Di chuyển con trỏ hoặc trang xuống một màn hình.
 • Delete: Xóa ký tự sau con trỏ hoặc các văn bản đã chọn. Trong Windows, phím Delete dùng để xóa các đối tượng được chọn và di chuyển nó vào Recycle Bin.
 • Insert: Khi chế độ Insert được bật, văn bản mà bạn gõ được chèn vào con trỏ. Khi chế độ Insert tắt, văn bản mà bạn gõ ký tự thay thế hiện có.

c) Sử dụng bàn phím số

Bàn phím số sắp xếp các chữ số từ 0 đến 9, các toán tử số học + (cộng), - (trừ), * (nhân), / (chia) và các điểm thập phân như chúng xuất hiện trên một máy tính điện tử bỏ túi.

Muốn sử dụng bàn phím số để nhập số, nhấn phím Num Lock. Khi Num Lock tắt, chức năng bàn phím số cung cấp thêm một khu vực phím điều hướng (các chức năng này được in trên các phím bên cạnh các chữ số hoặc ký hiệu).

d) Sử dụng phím tắt

Phím tắt giúp thực hiện nhanh các tác vụ bằng cách sử dụng bàn phím của bạn. Trong thực tế, hầu như bất kỳ hành động hoặc lệnh bạn có thể thực hiện với chuột thì đều có thể được thực hiện nhanh hơn bằng cách sử dụng một hoặc nhiều phím trên bàn phím của bạn.

 

Lượt xem : 1907 Người đăng : Hoàng Xuân Hạnh

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo