Trang chủ --> Tin học --> PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘI VIÊN HỘI NGƯỜI MÙ
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘI VIÊN HỘI NGƯỜI MÙ

Phần mềm sáng tạo tin học của Tác giả:Nguyễn Văn Điền – Hội người mù Tỉnh Ninh Bình

 

1. Giới thiệu

            Trong những thập niên gần đây ngành công nghệ thông tin đã có những bước phát triển nhanh chóng và mang tính nhảy vọt. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay tuy có bước xuất phát điểm chậm hơn so với các nước trên thế giới nhưng chúng ta cũng đã có nhiều ứng dụng thiết thực phục vụ cho mọi mặt của đời sống góp phần thúc đẩy sự phát triển đi lên của xã hội.

            Việc đưa công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý. Đặc biệt là với công tác quản lý của đặc thù hội người Mù chúng ta hiện nay sẽ làm giảm bớt đi gánh nặng công việc của các đồng chí cán bộ sáng giúp việc cho hội và giúp cho người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý của các cơ sở hội đi sâu sát hơn với đời sống hội viên ở các đơn vị hội của mình mà không tốn quá nhiều thời gian và khó khăn như trước đây bằng công việc thủ công.

            Được sự tạo điều kiện giúp đỡ của Hội tôi đã học tập và tự tìm tòi để viết nên ứng dụng “Quản lý hội viên” với mong muốn góp phần nhỏ bé để các đồng chí làm công tác chuyển trách của Hội. Đặc biệt là các đồng chí cán bộ Mù khi phải làm việc với giấy tờ, sổ sách.

            Ý tưởng thì nhiều nhưng do tự học tập, tìm tòi nên ứng dụng này còn nhiều chỗ chưa được hoàn chỉnh rất mong nhận được sử ủng hộ, giúp đỡ và đóng góp ý kiến để ứng dụng này sớm được hoàn thiện và đưa vào thực tế.

2. Vài nết về ứng dụng

a) đối với phần cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu: Menu “Cập nhật” được thể hiện qua bảng dưới đây

 

 

Hội viên

Học nghề

Vay vốn

Thông tin khác

Mã hội viên

Mã hội viên

Mã hội viên

Mã hội viên

Họ và tên

Khóa hoc

Chứng minh

Trợ cấp XH

Năm sinh

Bắt đầu

Nguồn vốn

Bảo hiểm YT

Giới tính

Kết thúc

Số tiền

Việc làm

Đơn vị

Xếp loại

Lãi xuất

Chủ hộ

Độ mắt

 

Bắt đầu

Nhà ở

Số ĐT

 

Hạn trả

Nước sạch

Trình độ

 

Trả vốn

Nhà vệ sinh

Ngày vào hội

 

 

Hộ nghèo

 

Với việc sử dụng “Mã hội viên” giúp cho việc xác định tính duy nhất cho mỗi hội viên ở các bảng thông tin như: Hội viên, học nghề, vay vốn… Mã hội viên bao gồm cả phần chữ và phần số. Phần chữ là chữ cái viết tắt cho tên của đơn vị cấp quản lý dưới. Phần số thể hiện số thứ tự của các hội viên khi được nhập vào. Ví dụ: GV001.

b) phần thống kê: Menu “Thống kê”

            Dựa vào các số liệu được nhập vào cơ sở dữ liệu ở trên. Ứng dụng này sẽ tổng hợp và đưa ra kết quả:

 

 

Tổng thể

Theo từng đơn vị

Tổng số hội viên

Tương tự

Số người Mù, Mờ

Tương tự

Số người có việc làm

Tương tự

Số người trong độ tuổi lao động

Tương tự

Số người dưới độ tuổi lao động

Tương tự

Số người có Bảo trợ XH

Tương tự

Số người có trình độ chữ nổi, chữ sáng

Tương tự

Số nhà kiên cố, bán kiên cố

Tương tự

Số người dùng nước sạch

Tương tự

 

c) phần tìm kiếm: Menu “Tìm kiếm”

            dựa vào kết quả nhập liệu vào cơ sở dữ liệu ứng dụng sẽ đáp ứng yêu cầu tra cứu các thông tin có liên quan đến hội viên như: tìm theo mã hội viên, theo địa chỉ, theo trình độ…

Yêu cầu hệ thống:

            - Để cài đặt và sử dụng tốt ứng dụng này yêu cầu máy tính phải được cài đặt trước bộ Net Framework 3.5 trở lên (trong bộ cái ứng dụng có tích hợp sẵn bộ Net Framework 3.5)

            - Sau khi cài đặt xong ứng dụng cần vào thư mục gốc của file cài đặt mặc định là: C:\Program Files\Nguyen Van Dien\Quan Ly Hoi Vien\font và cài đặt toàn bộ Font chữ ở đây để ứng dụng được hỗ trợ tốt hơn về Font chữ.  

3. Kết luận

            Trên đây là khái quát một số nết cơ bản về ứng dụng “Quản lý hội viên”. Bản thân tác giả rất tâm đắc với phần mềm. Nhưng vì tự tìm tòi học hỏi nên phần mềm đang trong quá trình hoàn thiện không thể tránh được những thiếu sót rất mong nhận được sử ủng hộ, giúp đỡ và chia sẻ đóng góp để ứng dụng này sớm được hoàn thiện và đi vào sử dụng trong thực tế công việc hội giúp giảm bớt gánh nặng trong công tác quản lý của các đồng chí quản lý và giúp các đồng chí đi sâu sát hơn với đời sống của các hội viên trong đơn vị hội mình.

 

 

 

 

 

 

Tác giả ứng dụng

Nguyễn Văn Điền

 

 

Mọi đóng góp chia sẻ về ứng dụng rất mong nhận được xin liên hệ với tác giả qua:

- Hội người mù tỉnh Ninh Bình

- Hoặc qua Email: ngocdiengv@gmail.com

Lượt xem : 38851 Người đăng : Hoàng Xuân Hạnh

Bình luận

Bùi Đông

Làm sao để tải phần mềm về máy được vậy?

Lê Minh Tuấn

Xin hỏi để download phần mềm quản lý Hội viên này tôi phải làm thế nào? tôi đã down thử nhưng không được, xin hãy chỉ dùm. Chân thành cảm ơn!

Lê Minh Tuấn

Xin hỏi để download phần mềm quản lý Hội viên này tôi phải làm thế nào? tôi đã down thử nhưng không được, xin hãy chỉ dùm. Chân thành cảm ơn!

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo