Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Tag: Hiệu quả

Nhiệm kỳ VI (2002 – 2007)

Đẩy mạnh hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cuộc sống của hội viên

(Thế giới matx) - Quan điểm mang tính lịch sử, dạy học được coi là việc tìm kiếm tri thức để có thể sử dụng trong việc truyền đạt cho lớp học.

<< Về trước Tiếp theo >>

Liên kết:

Logo quảng cáo