Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Tag: màn đêm người mù

(Hoàng Kim) - Tôi với Hoàng Hạnh, tình bạn” 2 sách 1 đèn” thủa còn học tiểu học, rồi “ 2 thằng 1 xe đạp cọc, hết thủng săm lại tráng vành”, có những bữa về đến nhà 2 thằng chia đôi suất cơm trưa. Hồi ấy nhà tôi ở vùng xa, không có tiền và cũng không có điện thoại để báo cơm cho bố mẹ của Hoàng Hạnh nhưng chúng tôi vẫn thấy no lòng để đi hết quảng đường của ba năm trung học, thật sự chẳng bao giờ quên.

 

<< Về trước Tiếp theo >>

Liên kết:

Logo quảng cáo