Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Tag: nhận kỷ niệm chương

                              Sáng nay, 20/11/2012, Trung tâm đào tạo - Phục hồi chức năng cho người mù - Hội người mù  Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập. Trong buổi lễ này, giám đốc Hoàng Kim vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì hạnh phúc người mù do Trung ương hội trao tặng.

<< Về trước Tiếp theo >>

Liên kết:

Logo quảng cáo