Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Tag: đào tạo người mù

 “ Việc tổ chức 4 loại hình đào tạo nhất là lớp kĩ năng làm việc thể hiện sự chủ động sáng tạo của tập thể cán bộ trung tâm đào tạo và phục hồi chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc thực tế của công tác hội cho người mù.”

Đó là phát biểu của ông Cao Văn Thành chủ tịch hội người mù Việt Nam tại lễ khai giảng khóa 60 của Trung tâm đào tạo cán bộ và phục hồi chức năng Vào hồi 8. 30 phút  

          

<< Về trước Tiếp theo >>

Liên kết:

Logo quảng cáo