Trang chủ --> Bài tập vi tính cho người mù --> BÀI TẬP THIẾT LẬP MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH INTERNET DOWNLOAD MANAGER CHO NGƯỜI MÙ
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

BÀI TẬP THIẾT LẬP MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH INTERNET DOWNLOAD MANAGER CHO NGƯỜI MÙ

 

 

Bài tập 1:

1. Mở chương trình Internet download manage và Thiết lập cấu hình để IDM phát

huy tối đa tốc độ khi download:

2. Gán âm thanh cho các sự kiện sau:

            - Download Complete(hoàn thành Download)

- Download failed (Download thất bại)

- Queue Processsing (Download theo danh sách)

 

Bài tập 2:

1. Thiết lập chế độ quét vi rút sau khi Download xong:

2. Thiết lập chế độ tắt máy tính sau khi Download xong:

3. Đóng chương trình.

 

 

 

 

 

 

 

  

Lượt xem : 1024 Người đăng : Hoàng Xuân Hạnh

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo