Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Tag: người khuyết tật cần máy tính

(Hoàng Kim) - Chúng ta đã biết, thời đại kỹ thuật cao đã tạo nhiều cơ hội cho người khuyết tật học hỏi và hướng tới tương lai. Thế nhưng, cái nghèo và thiếu môi trường tiếp cận còn nhiều cản trở trong con đường học tập, làm người, mưu sinh  của người khuyết tật.  

<< Về trước Tiếp theo >>

Liên kết:

Logo quảng cáo