Trang chủ --> Lịch sử hình thành
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Lịch sử hình thành Trung tâm tẩm quất người mù Hoàng Kim

Trung tâm tẩm quất Hoàng Kim được thành lập ngày 10 tháng 2 năm 2004. Cơ sở vật chất khi mới thành lập rất đơn sơ, thiếu thốn, chỉ có một phòng tẩm quất rộng khoảng 20m2, với 2 giường và chỉ có 3 nhân viên làm việc. Đến nay sau gần 10 năm hoạt động, trung tâm đã thu hút được đông đảo khách hàng và không ngừng mở rộng qui mô hoạt động và tạo việc làm cho ngày càng nhiều người mù.

Trung tâm tẩm quất Hoàng Kim là một mô hình hướng nghiệp và tạo việc làm thường xuyên cho người mù. Trong gần 10 năm qua, trung tâm đã hỗ trợ hơn 100 người mù có việc làm, được hướng dẫn nâng cao tay nghề và tự mở được các cơ sở tẩm quất của riêng mình ở các địa phương.

Hiện nay, trung tâm tẩm quất Hoàng Kim đã tạo được uy tín trong lòng khách hàng và người lao động là người mù. Số người mù đến trung tâm học việc và tìm việc làm ngày càng đông, lượng khách hàng đến trung tâm tẩm quất Hoàng Kim ngày càng nhiều.  

Liên kết:

Logo quảng cáo