Trang chủ --> Tin cộng đồng --> Hiệu quả từ chương trình hành động việc làm, XĐGN của Hội Người mù Hà Tĩnh
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Hiệu quả từ chương trình hành động việc làm, XĐGN của Hội Người mù Hà Tĩnh

Qua hơn 20 năm thực hiện chương trình vay vốn quỹ quốc gia GQVL, đặc biệt là 5 năm thực hiện chương trình hành động việc làm XĐGN (2007-2012), Hội Người mù (HNM) Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp..., góp phần quan trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Sau khi Trung ương HNM phát động chương trình hành động việc làm (HĐVL), XĐGN, HNM Hà Tĩnh nhanh chóng thành lập BCĐ ở các cấp, triển khai chương trình một cách đồng bộ, thống nhất. Bám sát nội dung, kế hoạch của Trung ương Hội và chương trình XĐGN-GQVL của tỉnh…, các cấp HNM Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương khảo sát, điều tra thực trạng việc làm, đói nghèo của người mù, tổng hợp đánh giá cụ thể, tìm ra nguyên nhân để có kế hoạch, biện pháp hỗ trợ phù hợp. Mặt khác, các cấp HNM tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, nội dung, tầm quan trọng của chương trình HĐVL-XĐGN để toàn thể cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua trong toàn hội; phối hợp, tranh thủ tốt sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức, cá nhân… nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.

 

Hiệu quả từ chương trình hành động việc làm, XĐGN của Hội Người mù
Chương trình hành động việc làm, XĐGN của Hội Người mù góp phần quan trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Ảnh: Internet

Với sự quyết tâm, vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp hội, 100% hội viên có nhu cầu, đủ điều kiện được giải quyết cho vay vốn để mua con giống, đầu tư SXKD... Từ 2007 đến nay, Hội đã thực hiện 90 dự án số tiền quay vòng 7,6 tỷ đồng, giải quyết cho 1.245 lượt hội viên vay; mở 31 lớp học nghề, học chữ nổi, tin học; tập huấn cho 684 cán bộ, hội viên… Nghề xoa bóp, bấm huyệt phát triển, từ 11 cơ sở (năm 2007) tăng lên 20 cơ sở (năm 2012), GQVL thường xuyên cho 120 hội viên, thu nhập bình quân 1,7 triệu đồng/ người/tháng. Các tổ sản xuất thủ công như: tăm, chổi, đan lát, ấp trứng, nuôi ong… từ 13 tổ (2007) tăng lên 30 tổ (2012), GQVL cho 419 hội viên, lương bình quân 700 nghìn đồng/người/ tháng. Đến nay, 1.387 hội viên trong độ tuổi lao động cơ bản đã có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hội viên đói nghèo từ 75,2%, nay giảm còn 37,8% theo tiêu chí mới.

Không chỉ chăm lo nâng cao đời sống vật chất, HNM Hà Tĩnh còn quan tâm cải thiện đời sống tinh thần cho hội viên. 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp với ngành Y

tế khám các bệnh về mắt cho 2.193 hội viên, mổ thay thủy tinh thể phục hồi ánh sáng cho 1.481 người. Thực hiện cuộc vận động xóa nhà TTDN, ngói hóa nhà ở do UB MTTQ tỉnh phát động, các cấp hội đã phối hợp, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng, làm được 108 nhà cho hội viên. Các cấp hội cũng đã vận động quyên góp, tặng quà 10.731 lượt hội viên với số tiền 2,1 tỷ đồng vào dịp lễ, tết; xây dựng nguồn quỹ giúp đỡ người mù hoạn nạn và khuyến học với số tiền 106 triệu đồng. 100% cán bộ, hội viên được cấp phát băng báo chữ nổi, đĩa CD “Sức sống mới” để nâng cao nhận thức, tuyên truyền các hoạt động, gương người tốt việc tốt, động viên người mù vươn lên trong cuộc sống.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, HNM Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình HĐVL-XĐGN và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người tàn tật; tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ GQVL cho hội viên; kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của BCH Hội và BCĐ các cấp; xây dựng, củng cố nâng cao năng lực Trung tâm Dạy chữ - Dạy nghề của Hội; đẩy mạnh, mở rộng các cơ sở sản xuất làm nghề, như: tăm, chổi, nuôi ong, các cơ sở tẩm quất, xoa bóp... nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Hoàng Tiến Giáp

 
Lượt xem : 37497 Người đăng :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo