Trang chủ --> Kinh tế học trong Quản lý công --> 3. Hãy phát biểu luật cầu. Cho một ví dụ minh họa về dịch vụ công
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

3. Hãy phát biểu luật cầu. Cho một ví dụ minh họa về dịch vụ công

3. Hãy phát biểu luật cầu. Cho một ví dụ minh họa về dịch vụ công và biểu diễn đường cầu dịch vụ công đó. Hãy chỉ ra một vài nhân tố tác động đến cầu về dịch vụ này và biểu diễn bằng đồ thị dịch chuyển của đường cầu.

èFILE RIÊNG: luật cầu

* Dịch vụ công là hoạt động không vụ lợi, không vì mục đích kinh doanh và hoạt động theo các tiêu chí, quy định của nhà nước. Các loại hình dịch vụ công:Dịch vụ công do các cơ quan hành chính cung ứng: giấy phép, công chứng... Dịch vụ sự nghiệp công: y tế, giáo dục, văn hoá, khoa học, công nghệ... do các tổ chức sự nghiệp cung ứng. Dịch vụ kinh tế công ích: vệ sinh môi trường, nước sạch, giao thông công cộng... do các DN hoạt động công ích cung ứng. Dịch vụ công phục vụ kinh tế: khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm....

 

 

 

Q1

Q2

Q

O

D1

D2

S

E1

E2

P

P1

P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nhu cầu về dịch vụ công chứng, chứng thực ngày một nhiều hơn àlượng cầu về dịch vụ công chứng, chứng thực tăng lên tại mọi mức giá àđường cầu dịch chuyển lên trên trong khi đường cung không đổi àđiểm cân bằng dịch chuyển từ E1 sang E2 àgiá và dịch vụ công chứng, chứng thực tăng lên.

 

Lượt xem : 2299 Người đăng :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo