Trang chủ --> Internet cho người mù --> Người mù thiết lập một số ứng dụng trong chương trình Internet Download Manager
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Người mù thiết lập một số ứng dụng trong chương trình Internet Download Manager

 

1. Thiết lập cấu hình để IDM phát huy tối đa tốc độ khi download:

-Chắc chắn rằng chương trình IDM đang mở.

-Nhấn phím Alt để vào thanh menu, dùng mũi tên trái, phải để đi đến Menu Download, nhấn Enter hoặc mũi tên lên, xuống để mở Menu này.

Bạn có thể thay thế các thao tác trên bằng lệnh: Alt +d.

-Nhấn chữ o hoặc dùng mũi tên lên, xuống để đi đến mục Option rồi nhấn Enter để mở.

-Đây là một hộp thoại gồm nhiều trang. Và lúc này con trỏ sẽ đứng ở trang General.

-Nhấn Ctrl+tab sang trang Connection,

-Tab hai lần đến mục Max.connections number: Dùng mũi tên lên, xuống chọn 16 để IDM phát huy tối đa tốc độ khi download.

-Tab đến nút OK rồi nhấn Enter hoặc Space Bar để hoàn tất thiết lập cấu hình.

2. Gán âm thanh cho các sự kiện của chương trình:

-Nhấn Alt +d để mở Menu Download, nhấn chữ o để mở hộp thoại Option.

-Nhấn Ctrl +Tab hoặc Ctrl +Shift +Tab để đi đến trang Sound.

- Tại mục Select sounds for Internet Download manager events: Dùng mũi tên lên xuống để đi đến một trong các tùy chọn sau:

+Download Complete(hoàn thành Download)

+Download failed (Download thất bại)

+Queue Processsing (Download theo danh sách)

-Đồng ý gán âm thanh cho sự kiện nào thì nhấn Space bar để Check vào sự kiện đó.
 -Một hộp thoại mở File xuất hiện và ta tìm đến File âm thanh muốn gán rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Muốn lấy các âm thanh của Windows bạn vào: C:/ Windows/Media.

 -Tab đến mục Select sounds for internet Download manager enents Play: Nhấn Space bar để nghe thử.

            -Lúc đó con trỏ sẽ quay lại phần danh sách để bạn thiết lập âm thanh cho sự kiện tiếp theo như cách làm ở trên.

-Tab đến nút OK rồi nhấn Enter hoặc Space bar để lưu lại thay đổi và thoát khỏi hộp thoại.

Lưu ý ở đây chỉ hỗ trợ các File âm thanh  có phần mở rộng là wav

                        3. Quét vi rút sau khi Download xong:

            -Nhấn Alt +d để mở Menu Download, nhấn chữ o để mở hộp thoại Option.

            -Nhấn Ctrl +Tab hoặc Ctrl +Shift +Tab để đi đến trang Download.

            -Nhấn Tab nhiều lần để đi đến mục Virus checking Browse

Rồi nhấn Enter.

            -Một hộp thoại mở File xuất hiện.

            -Nhấn Shift +Tab để quay lên mục Lít.

            -Dùng mũi tên lên, xuống để chọn chương trình quét vi rút rồi nhấn Enter.

            -Dùng mũi tên lên, xuống để đi đến File chạy của chương trình (có phần mở rộng là exe).

            -Nhấn Tab đến mục Open as read/only: Nhấn Space bar để check mục này.

            -Nhấn Tab đến mục Open và nhấn Enter.

            -Nhấn Shift +Tab để quay lên mục Virus checking virus Scanner program để kiểm tra đường dẫn của chương trình quét vi rút đã chọn. 

            -Nhấn Tab đến nút OK và nhấn Enter để lưu lại thay đổi và thoát khỏi hộp thoại.

            4. Tắt máy tính sau khi Download xong:

            -Nhấn Alt +d để mở Menu Download, nhấn chữ c hoặc dùng mũi tên lên, xuống để đi đến Scheduler rồi nhấn Enter.

            -Đây là hộp thoại nhiều trang và con trỏ sẽ đứng ở trang Schedule. Nhấn Tab hoặc Shift +Tab để đi đến mục Hang up modem when done.

            -Dùng mũi tên lên, xuống để chọn mục Turn off, nhấn Space bar để check mục này.

            -Nhấn Tab đến nút Close rồi nhấn Enter hoặc Space bar để đóng hộp thoại.

 

Lượt xem : 946 Người đăng : Hoàng Xuân Hạnh

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo